Prohlížení 3D dat v digitální formě

Vzniklé 3D digitální modely předáváme v klasickém formátu pro prohlížení v  komerčních či zdarma dostupných doporučených softwarech. Další možností služby, jak jednoduše prohlížet 3D modely, je možnost vytvoření 3D pdf, které je možné spouštět a prohlížet kdekoliv. Jinou variantou je zhotovení virtuálního online prohlížení 3D modelů. Viz například vznikající virtuální muzeum středověké keramiky pro projekt NAKI II „Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví“ s otevřeným publikováním v plné verzi až v roce 2021.

Virtuální muzeum středověké keramiky

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook